Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ιωαν. Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ηλ. Δοντάς Mέλος
Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου Mέλος
Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης Mέλος