ΜΕΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε                    100 %ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€6.315.580,00ΜΕΤΟΧΕΣ
631.558  ον. αξίας 10 €

 


Τελ.Ενημέρωση:30/06/2019